Home Webdesign » Redactie support

Redactie support van Web2View

Waarom redactie support van Web2view? Zonder te generaliseren tonen onderzoeken aan, dat de meeste directieleden en managers geen enkele moeite hebben met verbaal communiceren. Maar dat het op papier zetten van een boodschap veel meer moeite kost. Veelal is tijdgebrek hier de oorzaak van. Tijd is als factor eveneens van grote invloed of uw boodschap wel of niet gelezen wordt door uw doelgroep. Realiseer u terdege, dat de meeste commerciële post in het grote archief van de directiesecretaresse belandt. De juiste toon en stijl zijn van eminent belang, maar dat weet u ongetwijfeld uit ervaring. Waarom leest u sommige stukken wel en andere niet? Redactie support van Web2view biedt een oplossing voor dit probleem. Wij beschikken over ervaren tekstschrijvers die gewend zijn om toegankelijke teksten te schrijven. Voor meer informatie over redactie support belt u telefoon 0499 392213.