Teksten redigeren door een professioneel tekstbureau

Mensen die werken maken fouten. Laat daarom altijd uw teksten door een professioneel tekstbureau redigeren wanneer u met uw organisatie naar buiten treedt. Want de geringe kosten van teksten redigeren voorkomen in veel gevallen dat het imago van uw organisatie een spreekwoordelijke deuk oploopt dan wel dat u met financiële schade te maken krijgt. Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen uw boodschap gaan lezen zal een professioneel tekstbureau verbeteringen gaan aanbrengen in uw teksten. Als tijdens het teksten redigeren blijkt dat het format (stijl van communiceren) van de teksten niet aansluit bij uw doelgroep, zal er gestopt worden met teksten redigeren. Er zal dan met u contact opgenomen worden om te overleggen wat u het beste kunt doen. Wij willen graag dat u uw communicatie doelstellingen realiseert.

Zoals u ziet snijdt het mes aan twee kanten, als u van al uw uitingen de teksten laat redigeren. Het bespaart u namelijk schade en aan de andere kant profileert u zich veel beter in de markt. Profileren wordt vandaag de dag steeds belangrijker. Realiseer u daarom, dat een consistente huisstijl zonder fouten zorgt voor een hoge mate van betrouwbaarheid. Door teksten redigeren voorkomt u onnodige taal- en typefouten, het gebruik van vakjargon en aanzienlijke schadeclaims. In positieve zin zorgt teksten redigeren ervoor dat uw teksten toegankelijk zijn, er professioneel uitzien en veel beter gelezen worden.

We streven ernaar om onze klanten gelukkig te maken